Baza wiedzy

Deklaracja Woli Nabycia

Oświadczenie Woli Nabycia lub Deklaracja Woli Nabycia jest to zoobowiązanie zawarcia transakcji kupna-sprzedaży danej nieruchomości w określonym terminie i po określonej cenie. Co dziwne, dokument ten nie jest zbyt często wykorzystywany w negocjacjach. Szkoda, bo jest niezwykle skuteczny. Stronie kupującej pozwala, na spokojnie, przemyśleć i złożyć określoną propozycję. Stronie sprzedającej daje czas na przemyślenie decyzji sprzedażowej. Składając Deklarację Woli Nabycia dajemy wyraz prawdziwemu zainteresowaniu daną nieruchomością. Określając czas na dokonanie transakcji stosujemy jednocześnie presję na sprzedającego. W deklaracji Woli Nabycia określamy również wszystkie warunki przyszłej umowy przedwstępnej lub ostatecznej.

Wzór Deklaracji Woli Nabycia do pobrania:  lub  

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Nieruchomości

Umowa przedwstępna to zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”) taka umowa, przez którą jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy („umowa przyrzeczona”). Jednym z podstawowych warunków, które stawia k.c. w stosunku do umowy przedwstępnej jest określenie istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. W przypadku nieruchomości istotne postanowienia to określenie lokalizacji nieruchomości (przedmiotu sprzedaży) oraz ceny. Umowa może zostać zawarta bez oznaczenia terminu podpisania umowy przyrzeczonej, ale taka konstrukcja umowy pociąga za sobą potencjalne spory na tle wypełnienia roszczeń stron. Najbezpieczniejszą formą zawierania umowy przedwstępnej jest forma aktu notarialnego wraz z ujawnieniem roszczenia wynikającego z umowy w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla danej nieruchomości.

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży - rozbudowany:   lub    

Wzór umowy przedwstępnej sprzedaży - uproszczony:    lub   

Umowa najmu okazjonalnego

Podpisanie umowy najmu okazjonalnego wymaga zaangażowania nie tylko Wynajmującego i Najemcy ale również Notariusza oraz Właściciela innego lokalu, do którego wyprowadzi się Najemca w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.

O co w tym chodzi? O zabezpieczenie praw Wynajmujacego poprzez ograniczenie praw Najemcy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów. Najemca podpisując umowę najmu okazjonalnego oświadcza jednocześnie, gdzie będzie można go eksmitować w przypadku rozwiązania umowy najmu okazjonalnego, a poświadczone notarialnie oświadczenie o pooddaniu się egzekucji stanowi integralną część umowy. Wynajmujący w przypadku rozwiązania umowy najmu okazjonalnego ma prawo przeprowadzenia eksmisji do wskazanego lokalu. Jest to zatem najbezpieczniejsza dla Wynajmujacego forma umowy najmu dostępna w polskim prawodastwie i dotyczy również eksmisji osób niepełnosprawnych, osób samotnie wychowujących dzieci, czy kobiet w ciąży.

Wzór umowy najmu okazjonalnego:   lub 

Najem okazjonalny, zasady i komentarz:  lub 

Zamknij

Login:

Hasło:

Anuluj Zaloguj Przypomnij hasło